Clàr-ama Tursan Treòraichte

Tha Istanbul E-pass a’ toirt a-steach tursan treòraichte. Dealbhaich do thuras airson na cuairtean treòraichte le clàr-ama gu h-ìosal.

LAOIDHEAN

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
11:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
14:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:45 - Grand Bazaar (30') (C)
16:45 - Basilica Cistern (25') (D)

DAIRIBH

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:30 - Basilica Cistern (25') (D)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
13:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
14:45 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
15:45 - Basilica Cistern (25') (D)
16:00 - Spice Bazaar & Rustephasha (45')(S)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
17:00 - Grand Bazaar (30') (C)

DICIADAIN

09:00 - Basilica Cistern (30') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:00 - Basilica Cistern (30') (D)
10:15 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (30') (D)
11:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
13:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
14:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
16:45 - Basilica Cistern (25') (D)

TURAS a' chriosdaidh
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
10:15 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:15 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:15 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:15 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
14:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:15 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
15:45 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)
16:45 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)

DIHAOINE

09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
09:30 - Spice Bazaar & Rustephasha (45')(S)
09:45 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
10:45 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
11:30 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
13:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
14:30 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
14:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
15:45 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30')(D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)

DISATHAIRN
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:15 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
11:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Grand Bazaar (30') (C)
13:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
13:45 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
14:00 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
15:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Grand Bazaar (30') (C)
16:30 - Spice Bazaar & Rustephasha (45')(S)
17:00 - Basilica Cistern (25') (D)

SAMHAIN
09:00 - Basilica Cistern (25') (D)
09:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
09:00 - Mosg Gorm & Hippodrome (25')(D)
09:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
09:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:00 - Basilica Cistern (25') (D)
10:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
10:15 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
10:15 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
10:45 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
11:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30’) (D)
11:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
11:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Basilica Cistern (25') (D)
12:00 - Spice Bazaar & Rustephasha (45')(S)
12:00 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
12:00 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
13:30 - Basilica Cistern (25') (D)
13:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
13:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
13:45 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30') (D)
14:15 - Basilica Cistern (25') (D)
14:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:00 - Basilica Cistern (25') (D)
15:00 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30')(D)
15:30 - Lùchairt Topkapi (60') (T)
15:30 - Basilica Cistern (25') (D)
15:30 - Lùchairt Dolmabahce (60') (P)
16:00 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Hagia Sophia (Tadhail a-muigh) (30')(D)
16:30 - Basilica Cistern (25') (D)
16:30 - Spice Bazaar & Rustephasha (45')(S)
17:00 - Basilica Cistern (25') (D)

FIOSRACHADH CUDROMACH

  • Bidh an treòraiche againn a 'cumail geal E-pas Istanbul bratach aig na h-àiteachan coinneimh.
  • Slighe a-steach gu Cistern Basilica, Lùchairt Topkapi, agus Lùchairt Dolmabahce chan urrainnear a dhèanamh ach leis an stiùireadh againn oir chan eil siostam tiogaidean air-loidhne aig na taighean-tasgaidh sin. Thèid tiogaidean an-asgaidh a thoirt seachad leis an neach-iùil againn.
  • Tha Cuairt Hagia Sophia air a chuir air dòigh mar a-mhàin cuairt a-muigh. Mar thoradh air riaghladh ùr le Ministrealachd Cultar is Turasachd na Tuirc, airson luchd-tadhail cèin chan fhaodar tadhal air ach an dàrna làr le cìs a bharrachd a tha 25 Euros. Chan eil am prìomh làr fosgailte ach airson saoranaich Turcach a bhith ag ùrnaigh. Bidh an turas againn a’ tighinn gu crìch aig oifis tiogaidean Hagia Sophia, tha tiogaidean rim faighinn airson an ceannach gu dìreach aig an t-slighe a-steach.

PUINGEAN COINNEACH

(D)- Air beulaibh an Busforus (Bus Deicear Dùbailte) Soidhne stad air feadh an Hagia Sophia Cliog airson Sealladh Mapa Google.
(T)- Aghaidh Fuaran Ahmed III thairis air prìomh gheata Lùchairt Topkapi Cliog airson Sealladh Mapa Google.
(P)- Aghaidh Tùr Cloc Lùchairt Dolmabahce, às deidh sgrùdadh tèarainteachd. Cliog airson Sealladh Mapa Google.
(C)- Aghaidh Colbh Cemberlitas ri taobh Stèisean Trama Cemberlitas Cliog airson Sealladh Mapa Google.
(S)- Air beulaibh prìomh dhoras Spice Bazaar Cliog airson Sealladh Mapa Google.